• Info  The Young and the Ruthless #1:
  Mr. Jekyll Waiting for Mr. Hyde 04.03 -18.03, 2015
  Bogdan Alexandru & Răzvan Năstase
  Expoziție îngrijită de: Suzana Dan
  Echipă proiect / Project team: Ioana Ciocan, Suzana Dan, Silvia Rogozea

 • Despre  The Young and the Ruthless propune expunerea “personală” în premieră a unei serii de artiști. Amintirea primei “personale” ne însoțește toată viața ca o umbră. Fie ne induce un sentiment dulce - melancolic, fie ne scuturăm de ea rușinați. Dar, oricum am lua-o, ea rămâne “prima” - întâia confruntare de unul singur cu un public care crește odată cu tine sau cu un public care le-a văzut pe toate și a cărui sentință fie te va pune la panoul de onoare, fie te va băga în sertarul cu mediocri. Sau chiar - și mai spectaculos, deşi nu neapărat în sensul cel mai plăcut la debut - îți va da de înțeles că ești un nimic, lucru care probabil că îți va crea premisele unui succes fulminant în viitorul apropiat. Seria expozițiilor The Young and the Ruthless va arunca în arena culturală carne proaspată. Ideea o va reprezenta prima “personală”, iar The Young and the Ruthless deviza programului. Singurul criteriu de selecție îl va constitui asumarea de către NAG Pop Up Gallery a unui salt în gol alături de artiștii prezenți în acest program. În parteneriat cu Magheru One, The Young and the Ruthless este al doilea program al Asociației Ephemair pentru NAG Pop Up Gallery, în continuarea programului După 25 ani. Mr. Jekyll Waiting for Mr. Hyde Bogdan Alexandru & Răzvan Năstase Calofilia ne urmărește. E ceva pe care ne dorim să ni-l prindem în piept ca pe un zorzon dar, cumva, ne simțim rușinați de nesăbuita pornire. Bogdan și Răzvan par să își asume acest lucru cu toată seriozitatea, aplicând un soi de cumințire calofilă asupra unor materiale nărăvașe pe care, de obicei, le regăsim în lucrari rele și în lucrari sărace, în lucrări în care austeritatea și pauperitatea materialului folosit biciuiesc comfortul vizual. Panourile fiecăruia dintre cei doi artiști își concentrează zbuciumul texturilor în limitele baghetelor de lemn. Totul este meticulos calculat, lucrat și șlefuit, și mă enervează cât de tare îmi place să mă uit la fiecare lucrare ca la un joc cu „găsiți greșeala” din care eroarea a fost omisă. Accidentul nu mai este, în acest caz, conținut de către obiect, ci doar de către acțiunea exercitată asupra lui. Atmosfera acestei duble expuneri ar trebui să genereze suficient de multă cumințenie în aer încât să ne provoace o supradoză de amabilitate. Bogdan Alexandru (n. 1990) și Răzvan Năstase (n. 1991) sunt doi tineri masteranzi la departamentul pictură a Universității de Arte din București. Amândoi au studiat în anii de facultate la clasa lector Ion Anghel, iar în prezent sunt îndrumați de profesorul Marcel Bunea. -Suzana Dan

 • About  The Young and the Ruthless project occasions the first-time showcasing of individual artists. The memory of our first solo follows us our whole life. It either gives us a sweet, melancholy feeling, or we shake it off shamefacedly. But, however one may relate to it, it remains our first – our first face-off with an audience that either grows with you or has seen it all and whose verdict will either add your name to the table of honor, or will shove it in the mediocre drawer. Or, even more momentously, it will give you to understand that you mean nothing, which will probably lay down the premise for a spectacular success in your near future. The Young and the Ruthless series will throw the fresh meat of several artists into the arena. The key concept will be the first solo show, and The Young and the Ruthless will be the program motto. The only selection criterion will be NAG Pop Up Gallery’s commitment to take a leap of faith alongside the artists featured. Mr. Jekyll Waiting for Mr. Hyde Bogdan Alexandru & Răzvan Năstase Aestheticism obsesses us. It’s something we wish to show off like a fallal but, somehow, we feel ashamed by this thoughtless urge. Bogdan and Răzvan seem to take this on in all seriousness, by applying a sort of aestheticism mellowing to wild media which one would normally find in the bad works and the poor works, where the austerity and the meagerness of the materials used flail one’s visual comfort. Each of the two artists’ panels concentrates the turmoil of their textures within their wooden frame. Everything is scrupulously calculated, wrought and polished, and I am annoyed at how much I enjoy looking at each work as if it was a “find the error” game, from which the error was actually left out. In this case the accident is no longer contained by the object, but merely by the action applied to it. The atmosphere of this double exposure should generate enough unobtrusiveness to give us an overdose of kindness. Bogdan Alexandru (b. 1990) and Răzvan Năstase (b. 1991) are two young MA students at the University of Fine Arts in Bucharest, the painting department. They both studied under Lecturer Ion Anghel as undergraduates, and are now being mentored by Professor Marcel Bunea. - Suzana Dan. English translation Mihaela Ghiță.

ORGANIZATORI ŞI SPONSORI | ORGANIZERS AND SPONSORSMagheru One, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC, Corcova – Roy & Dâmboviceanu, X Design Services

  GALERIE | GALLERY